Termal Etiketler Hangi Alanlarda Kullanılır?

Termal etiketler kullanım alanları, tüketimin hızlı gerçekleştiği alanlar olarak bilinmektedir. Bu alanlar arasında hastaneler, otomasyon sektörleri, kargo hizmet sunumları, nakliyat sektörü, tekstil sektörü gibi hizmet sektörleri yer almaktadır. Amaç hızlı bir şekilde baskı almak ve olabildiğince seri olarak hizmetlerin aksamadan yürümesine yardımcı olmaktır.

Termal Etiketler Arasında Kullanım Ömrü Farkı

Termal etiketler üç tiple hizmete sunulmaktadır. Lamine termal ya da top termal olarak bilinen etiket cinsleri, maksimum 9 aylık kullanım ömrüne sahiptirler. Eco termal etiketler en fazla 6 aylık süre içerisinde kullanılacak tiptedirler. Semi termal etiketler ise, en fazla 10 aylık kullanım ömrünü sağlamaktadırlar. Tüm etiket tipleri doğal etkenlere maruz kaldığında kararma şeklinde bozulmalara uğramaktadır. Bu doğal etkenler, nem, ışık, ısı ve alkol gibi etkenlerdir. Etiket cinslerinin bu tip doğal etkenlerden korunması, bahsedilen sürelerin muhafazası için önemli bir eylemdir.

Termal Etiketler Hangi Tiplerde Bulunmaktadır?

Termal etiketler üç cinste talep sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Cinslerin kullanım alanları baskı yöntemlerine göre belirlenmektedir. Her üç termal etiket cinsinde de direkt termal yöntemi kullanılmaktadır.

Lamine termal etiketler, ribon kullanımına ihtiyaç duymamaktadır. Bu neden ile baskı maliyetleri düşük seviyelerde kalmaktadır. En belirgin özelliği, termal transfer yöntemi ile baskı alan cihazlarda kullanılmamalarıdır. Yüzeylerinde bulunan termal tabaka kısmının üstünde koruyucu bir tabaka yer almaktadır.

Eco termal etiketler, lamine etiketlerin aksine yüzeylerinde koruyucu tabaka barındırmayan etiket cinsleridir. Kağıt üzerine termal lamine edilmesi ile elde edilen etiket cinsleridir. Kullanıldıkları barkod cihazlarının direkt termal baskı yöntemini desteklemesi gerekmektedir. Ribonsuz baskı nedeni ile maliyetler minimum seviyede kalmaktadır.

Semi termal etiketler, lamine etiketler gibi üst yüzeylerinde koruyucu tabaka barındıran etiket cinsleridir. Eco etiketlere nazaran daha dayanıklı yapıda bulunan etiket cinsleridir. Semi etiket tipleri, direkt termal yani ribonsuz yazdırma baskı yöntemini destekleyen barkod yazıcı cihazlarında kullanılmaktadır. Ribonsuz baskı yöntemde kullanılmaları nedeni ile baskı maliyetlerinin minimum seviyelerde kalmasına katkı sağlamaktadırlar. Tüm termal etiket tipleri kullanım amaçları incelendiğinde, oldukça yoğun tüketim hareketlerinin izlendiği alanlarda, barkod hizmetlerinin gerçekleşmesi maksadı ile kullanılan etiket cinsleridir.